Periodontologia (choroby przyzębia)

Najbliższe otoczenie zęba tworzy tzw. przyzębie. Najbardziej widoczne jest oczywiście dziąsło, ale nie jest to jedyny składnik przyzębia.

W wyniku różnych czynników, dochodzić może do stanów zapalnych (często widocznych jako zaczerwienienie i krwawienie wokół zęba). Niepodjęcie odpowiedniego leczenia, może powodować postępujące uszkodzenie tkanek przyzębia, które w skrajnej postaci może doprowadzić do jego zaniku, co uwidacznia się odsłonięciem korzeni zębów, ich rozchwianiem a w skrajnych przypadkach nawet wypadaniem. Aby do tego nie doszło, trzeba przede wszystkim dobrze oczyszczać zęby, a w wielu przypadkach wdrożyć odpowiednie leczenie. Nasi specjaliści zapewnią odpowiednią metodę leczenia. Już dziś zapisz się na wizytę. Zapraszamy do umówienia się na wizytę.