OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W Naturaldens® cenimy sobie przejrzystość i uczciwość w kontaktach z naszymi pacjentami. Dlatego w jasny i prosty sposób informujemy, w jakim celu zbieramy Twoje dane, jak są one wykorzystywane a także co należy zrobić aby je poprawić lub usunąć z naszej bazy.

Twoje dane są zbierane wyłącznie w celach kontaktowych, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług stomatologicznych. Dane zbieramy też w celach marketingowych aby móc informować o dostępnych promocjach, dniach otwartych, itp., które mogą Cię zainteresować i przynieść Ci korzyści.

W każdej chwili możesz skorygować swoje dane lub usunąć z naszej bazy. Nie przekazujemy Twoich danych osobom czy firmom trzecim. Nigdy nie wysyłamy spamu.

Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z podanymi nam danymi osobowymi oraz udzielonymi nam zgodami w celu świadczenia usług medycznych oraz otrzymywania informacji marketingowych.

  1. W przypadku wypełnienia niniejszego formularza administratorem Pana/Pani danych jest Paweł Wiśniewski, prowadzącą klinikę stomatologiczną pod nazwą Naturaldens®, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prymasa Augusta Hlonda 2/U1, 02-972 Warszawa, NIP: 951-102-53-59, REGON: 146343675. Jeżeli dodatkowo wyrazi Pan/Pani zgodę marketingową, administratorem Pana/Pani danych również będzie Paweł Wiśniewski, prowadzącą klinikę stomatologiczną pod nazwą Naturaldens® pod adresem jw.
  1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy skontaktować się osobiście bądź listownie pod adresem: ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/U1, 02-972 Warszawa; elektronicznie poprzez adres e-mail: recepcja@naturaldens.pl; telefonicznie pod numerem: (48) 22 400 54 64; lub skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej: https://naturaldens.pl/kontakt/.
  1. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie prowadzenie dokumentacji medycznej zabiegów stomatologicznych oraz – jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę – prowadzenie marketingu bezpośredniego usług oferowanych w klinice stomatologicznej Naturaldens® . Podane przez Pana/Panią dane osobowe ponadto będą przetwarzane w celu: objęcia Pana/Pani umową opieki medycznej, dostarczenia Pana/Pani usług niemedycznych, dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsługi reklamacji jeśli takowa wpłynie, przekazywania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych, archiwizowania Pana/Pani danych zgodnie z przepisami prawa, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki). W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie.
  1. Jako administrator Pana/Pani danych, zapewniamy Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych, może je Pana/Pani również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pana/Pani także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień proszę skontaktować się z Paweł Wiśniewski poprzez telefon, stronę internetową, adres e-mail, czy też odwiedzić osobiście klinikę stomatologiczną. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  1. Zakresem przetwarzania danych osobowych podczas świadczenia usług zdrowotnych jest tworzenie dokumentacji medycznej, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są to informacje o Pana/Pani stanie zdrowia. Jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje teleadresowe jakich nam udzielono podczas współpracy.
  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie dla świadczenia usług stomatologicznych oferowanych w klinice stomatologicznej Naturaldens®.