Augmentacja kości Warszawa

Osoby mające problemy z zanikiem kostnym są zmuszone do przeprowadzenia zabiegu augmentacji kości szczęki. Jest on wykonywany przed planowaną odbudową braków zębowych za pomocą implantów. Istnieją jednak również inne schorzenia, które zmuszają do poddania się augmentacji kości. Są to chociażby parodontoza czy tzw. kieszenie przyzębne…

Rozwój medycyny sprawił, że obecnie zanik kości szczęki nie jest aż tak dużą tragedią dla pacjenta, jaką był jeszcze kilka lat temu. Obecnie z pomocą przychodzi chirurgia stomatologiczne i szczękowo-twarzowa, która pozwala na normalne funkcjonowanie. W tym celu stosuje się właśnie augmentację, czyli sterowaną regenerację kości. Jest to zabieg, który przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest bezbolesny. Polega na autoprzeszczepie pobranego wcześniej materiału kostnego lub gotowego materiału. Jest on wszczepiany w miejsce braku kości. Wspomniany materiał kostny może być pobrany z własnego organizmu, mamy wtedy do czynienia z przeszczepem autogennym, ale można również skorzystać z kości dawcy, a nawet z materiału kościozastępczego, wykonanego najczęściej z materiału alloplastycznego.

Niestety, głównie ze względu na możliwe powikłania augmentacji kości nie jest możliwa u wszystkich pacjentów. Zabieg nie jest polecany:

  • przy znacznym zaniku wyrostków zębodołowych,

  • u pacjentów wieloletnio bezzębnych,

  • u osób, które przez lata nie używały protez,

  • w przypadku osób nie dbających o higienę jamy ustnej.

Poza wspomnianymi powyżej przeciwwskazaniami istnieją również powikłania po zabiegu. Są one konsekwencją wielu czynników, a część z nich, jak np. niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych jest spowodowanych naszymi błędami i uchybieniami. Dochodzi do tego również nieprawidłowa higiena jamy ustnej, złe nawyki żywieniowe, nieprawidłowa dieta czy stres. Nie wszystko zależy jednak od pacjenta. Wraz z wiekiem niestety zwiększa się niebezpieczeństwo, że materiał kostny zostanie odrzucony. Wśród głównych przyczyn powikłań niezależnych od pacjenta możemy wymienić:

  • odrzucenie przeszczepu,

  • niedostateczne nadbudowanie kości,

  • uszkodzenie zębów sąsiednich,

  • nieprawidłowe gojenie się rany.