Chirurgia

W naszej praktyce zajmujemy się wieloma aspektami związanymi z chirurgią stomatologiczną. Oprócz dość oczywistych zabiegów takich jak ekstrakcja czy hemisekcja wykonujemy różnego rodzaju odbudowy (augmentacja) kości często niezbędne przy planowanych zabiegach implantacyjnych.

Resekcja i hemisekcja

Chirurgia zębów

Resekcja wierzchołka korzenia. Kiedy proces chorobowy (najczęściej jako powikłanie próchnicy) dochodzi do końca korzenia zęba (tzw. wierzchołka), powoduje powstanie zmian chorobowych wokół niego (tj. w otaczającej go kości). W takiej sytuacji często usuwa się cały ząb, ale często można usunąć tylko sam wierzchołek korzenia i chorobowo zmienione tkanki wokół niego. Jeśli jest taka możliwość to resekcja jest metodą z wyboru stosowaną w klinice Naturaldens®.

Hemisekcja. Metodę tę stosuje się w zębach posiadających więcej niż jeden korzeń, w sytuacjach gdy np. leczenie endodontyczne któregoś z kanałów korzeniowych nie jest już możliwe. Jeśli jednak jest możliwe zachowanie pozostałych korzeni zęba wówczas można usunąć tylko tę część, która jest nie do uratowania, a na pozostałej części zęba odbudować jego koronę. W klinice Naturaldens® staramy się zachować jak najwięcej zębów własnych pacjenta. Usunięcie całego zęba jest u nas ostatecznością.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Chirurgia zębów

Zdarzają się różne sytuacje, które wymagają ingerencji chirurgicznej. Wówczas konieczna jest profesjonalna wiedza medyczna oraz wysokiej jakości sprzęt do diagnostyki radiologicznej.  Obie te rzeczy znajdą Państwo w naszej klinice.

W klinice Naturaldens® staramy się zachować zęby własne pacjenta jak najdłużej. W chirurgii służą temu między innymi  takie metody jak resekcja czy hemisekcja.

Jeśli jednak trzeba usunąć jeden lub więcej zębów, to co wówczas?  Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie implantów. Można je wykonać natychmiastowo lub w jakiś czas po usunięciu zęba. A jeśli po usunięciu doszło do zaniku kości i nie ma jej w wystarczającej ilości na wstawienie implantu wówczas często można chirurgicznie odbudować jej brak poprzez np. augmentację wyrostka zębodołowego czy podniesienie dna zatoki szczękowej. Wszystko zależy od indywidualych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Augmentacja

Pod tym terminem kryje się kilka różnych zabiegów, które łączy jeden mianownik: odbudowa zanikłej kości wyrostka zębodołowego.

Bardzo częstym problemem u pacjentów z brakiem zębów trzonowych w szczęce jest niedobór odpowiedniej ilości kości w miejscu po ich usunięciu (zanik wyrostka zębodołowego). Ze względów anatomicznych (położenie zatoki szczękowej) często w tym miejscu pozostaje jedynie cienka blaszka kostna dna zatoki. Zabiegiem stosowanym w takich przypadkach jest tzw. podniesienie dna zatoki szczękowej, czyli odtworzenie kości w tym miejscu, co pozwala na wstawienie implantów i późniejsze odbudowanie koron protetycznych na nich, zastępując utracone zęby.

Stan wyjściowy: niewielka grubość dna zatoki szczękowej

Stan po implantacji i augmentacji

Cennik

Konsultacja chirurgiczna 200 zł
Usunięcie zęba stałego od 350 zł
Usunięcie zęba mlecznego 330 zł
Usunięcie zęba przez dłutowanie od 550 zł
Hemisekcja zęba od 330 zł
Augmentacja od 2300 zł
Nacięcie ropnia 300 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego od 600 zł
Resekcja wierzchołka korzenia zęba od 900 zł
Szycie 70 zł

Umów wizytę