Chirurgia – zdarzają się różne sytuacje, które powodują konieczność ingerencji chirurgicznej. Powiemy tu o dwóch, które najczęściej stosujemy w klinice Naturaldens®, aby zachować naturalne zęby jak najdłużej. Pierwszą z nich jest metoda resekcja wierzchołka korzenia. Kiedy proces chorobowy (najczęściej jako powikłanie próchnicy) dochodzi do końca korzenia zęba (wierzchołka), może powodować powstanie zmian chorobowych wokół niego (tzn. również w otaczającej go kości). W takiej sytuacji można ząb usunąć, albo usunąć tylko sam wierzchołek korzenia i chorobowo zmienione tkanki wokół niego. Jeśli jest taka możliwość to resekcja jest metodą z wyboru stosowaną w klinice Naturaldens®. Drugą metodą jest tzw. hemisekcja. Metodę tę można stosować tylko w zębach posiadających więcej niż jeden korzeń. Jeśli zmiany chorobowe są tak duże, że nie można zachować całego zęba, ale pozwalają na zachowanie przynajmniej jego jednego korzenia, to można usunąć tylko tę część, która jest nie do uratowania, a na pozostawionym korzeniu odbudować jego koronę. W klinice Naturaldens® staramy się zachować jak najwięcej zębów własnych pacjenta. Usunięcie całego zęba jest u nas ostatecznością.

[WIZUALIZACJA GRAFICZNA RESEKCJI I HEMISEKCJI]