Implanty. Cyfrowa diagnostyka i planowanie

 

Implantologia w stomatologii zajmuje się rekonstrukcją uszkodzonych (np. próchnicą czy chorobą przyzębia) lub całkowicie utraconych zębów. Składa się ona z dwóch części: chirurgicznej i protetycznej. Całość prowadzi do odtworzenia brakujących pojedynczych zębów lub całych łuków zębowych. W tym ostatnim przypadku często wystarczy zastosowanie 4 – 6 implantów, aby trwale osadzić protezę w bezzębnej szczęce lub w żuchwie.

Cyfrowa implantologia to przede wszystkim nowoczesna diagnostyka radiologiczna i skanowanie jamy ustnej. Złożone komputerowo obrazy tomograficzne tworzą model 3D odwzorowujący jamę ustną pacjenta, zarówno w zakresie układu kostnego, jak i tkanek miękkich. Pozwala to na precyzyjne dobranie, zaplanowanie i umieszczenie implantów. Skanowanie jamy ustnej jest techniką alternatywną dla tradycyjnych, mało komfortowych wycisków. 

Chirurgiczny etap umieszczenia implantu w kości wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym w sposób minimalnie inwazyjny, redukując dyskomfort i czas związany z regeneracją tkanek.

Standardowo proces leczenia implantologicznego jest podzielony na etapy: diagnostyki, wszczepienia implantu, jego odsłonięcia wraz z zamontowaniem śruby gojącej, założeniem korony ceramicznej. Istnieje możliwość wykonania całej procedury w ciągu jednego dnia. Wymaga to jednak wcześniejszej diagnostyki cyfrowej i rozplanowania leczenia.

Implanty stomatologiczne idealnie imitują naturalne uzębienie.

Implanty pozwalają na:

 • wypełnienie braków w uzębieniu,
 • stanowią podporę dla koron i mostów stomatologicznych,
 • stabilizują protezy ruchome.

Umów wizytę

Brak jednego zęba

Uzupełnienie braku zęba implantem stomatologicznym to sposób na przywrócenie funkcjonalności i estetycznego wyglądu twarzy. To metoda, która nie niesie ze sobą konieczności szlifowania sąsiednich zębów, jak w przypadku leczenia standardowego z zastosowaniem mostu protetycznego.

Dzięki cyfrowej diagnostyce i możliwości precyzyjnego zaplanowania leczenia odbudowany ząb jest nie do odróżnienia od zębów naturalnych.

Plan leczenia

 • pierwsza konsultacja i diagnostyka

Wywiad medyczny, wykonanie niezbędnych badań m.in. tomografii komputerowej (3D) oraz szczegółowe zaplanowanie zabiegu.

 • założenie implantu

Zabieg wszczepienia implantu, nie licząc przygotowań, trwa ok. 40 minut. 

Polega na odsłonięciu kości, , przygotowaniu miejsca pod implant oraz osadzeniu implantu. Często stosuje się tzw. szablon – prowadnicy dla zaplanowanego miejsca i kąta ustawienia implantu Rana zostaje zamknięta szwami, które zdejmuje się po około 7 dniach od zabiegu.

Na okres gojenia implantu pacjent otrzymuje uzupełnienie tymczasowe – jeśli jest to potrzebne.

 • przygotowanie pod odbudowę korony

Po okresie gojenia (około 3-6 miesięcy) zamontowana zostaje śruba gojąca. Często jest to indywidualnie dobrany element, odbudowujący kształt przyszłej korony w dziąśle (tzw. profil wyłaniania).

 • zamocowanie korony protetycznej

Po wygojeniu korona protetyczna mocowana jest za pomocą łącznika na implancie. Dzięki cyfrowym technologiom obróbki CAD/CAM sztuczny ząb wygląda jak naturalny pod względem barwy i kształtu. Jest idealnie dopasowany do pozostałych zębów pacjenta.

Po zamontowaniu koron na  implantach konieczne są kontrole stomatologiczne raz na pół roku celem utrzymania gwarancji.

Umów wizytę

Brak kilku zębów

Zadbane zęby i piękny biały uśmiech to wizytówka. Brak jednego, jak i kilku zębów, psuje wizerunek i sprawia, że czujemy się niekomfortowo. Jesteśmy mniej pewni siebie w kontaktach społecznych. Uzupełnienie braków przywraca pełną funkcjonalność jamie ustnej, ułatwia spożywanie posiłków i dbanie o higienę. W przypadku, gdy w łuku brakuje kilku sąsiednich zębów wykonujemy most protetyczny czyli komplet sztucznych zębów trwale ze sobą połączonych, które mocowane są na 2 lub więcej implantach (w zależności od potrzeb i rozległości braków zębowych).

Plan leczenia

 • pierwsza konsultacja i diagnostyka

Wywiad medyczny, wykonanie niezbędnych badań m.in. tomografii komputerowej (3D) oraz szczegółowe zaplanowanie zabiegu.

 • założenie implantu

Zabieg wszczepienia implantu, nie licząc przygotowań, trwa ok. 40 minut. 

Polega na odsłonięciu kości, , przygotowaniu miejsca pod implant oraz osadzeniu implantu. Często stosuje się tzw. szablon – prowadnicy dla zaplanowanego miejsca i kąta ustawienia implantu Rana zostaje zamknięta szwami, które zdejmuje się po około 7 dniach od zabiegu.

Na okres gojenia implantu pacjent otrzymuje uzupełnienie tymczasowe – jeśli jest to potrzebne.

 • przygotowanie pod odbudowę korony

Po okresie gojenia (około 3-6 miesięcy) zamontowana zostaje śruba gojąca. Często jest to indywidualnie dobrany element, odbudowujący kształt przyszłej korony w dziąśle (tzw. profil wyłaniania).

 • zamocowanie korony protetycznej

Po wygojeniu korona protetyczna mocowana jest za pomocą łącznika na implancie. Dzięki cyfrowym technologiom obróbki CAD/CAM sztuczny ząb wygląda jak naturalny pod względem barwy i kształtu. Jest idealnie dopasowany do pozostałych zębów pacjenta.

Po zamontowaniu koron na  implantach konieczne są kontrole stomatologiczne raz na pół roku celem utrzymania gwarancji.

Umów wizytę

Bezzębie

Bezzębie to największe wyzwanie protetyczne. Problem można rozwiązać na dwa sposoby – wykonując protezę stałą lub ruchomą. W pierwszym przypadku leczenie należy rozpocząć od założenia implantów stomatologicznych, analogicznym jak w przypadku mostów protetycznych, przy licznych brakach w uzębieniu. Do stabilnego zamocowania protezy potrzeba od 4 do 6 implantów (czasem 8). Proteza stała jest rozwiązaniem wygodniejszym dla pacjenta, pozwalającym w pełni zapomnieć, że nosi on sztuczne zęby. Proteza ruchoma to często element przejściowy przy rozpoczętym leczeniu implantologicznym. Jej główną wadą jest jej ruchomość oraz ucisk na kość pod dziąsłem co prowadzi do jej zaniku konieczność higieny poza jamą ustną oraz obtarcia dziąsła, związane z codziennym użytkowaniem protezy.

Plan leczenia

 • pierwsza konsultacja i diagnostyka

Wywiad medyczny, wykonanie niezbędnych badań m.in. tomografii komputerowej (3D) oraz szczegółowe zaplanowanie zabiegu.

 • założenie implantu

Zabieg wszczepienia implantu, nie licząc przygotowań, trwa ok. 40 minut. 

Polega na odsłonięciu kości, , przygotowaniu miejsca pod implant oraz osadzeniu implantu. Często stosuje się tzw. szablon – prowadnicy dla zaplanowanego miejsca i kąta ustawienia implantu Rana zostaje zamknięta szwami, które zdejmuje się po około 7 dniach od zabiegu.

Na okres gojenia implantu pacjent otrzymuje uzupełnienie tymczasowe – jeśli jest to potrzebne.

 • przygotowanie pod odbudowę korony

Po okresie gojenia (około 3-6 miesięcy) zamontowana zostaje śruba gojąca. Często jest to indywidualnie dobrany element, odbudowujący kształt przyszłej korony w dziąśle (tzw. profil wyłaniania).

 • zamocowanie korony protetycznej

Po wygojeniu korona protetyczna mocowana jest za pomocą łącznika na implancie. Dzięki cyfrowym technologiom obróbki CAD/CAM sztuczny ząb wygląda jak naturalny pod względem barwy i kształtu. Jest idealnie dopasowany do pozostałych zębów pacjenta.

Po zamontowaniu koron na  implantach konieczne są kontrole stomatologiczne raz na pół roku celem utrzymania gwarancji.

Umów wizytę

Diagnostyka cyfrowa

Aby implant dobrze spełniał swoje zadanie musi mieć odpowiednią długość, szerokość i wysokość a także być umieszczony we właściwym miejscu w kości. Jego rodzaj oraz implementacja uzależniona jest od indywidualnych warunków kostnych miejsca docelowego. Zarówno żuchwa, jak i szczęka mają swoje ograniczenia przestrzenne. Wynikają one z ich anatomii oraz zmian powstałych w wyniku różnych procesów fizjologicznych i patologicznych. W związku z tym, aby dobrze zaplanować umiejscowienie implantu, trzeba wykonać tomografię komputerową (CBCT)  i dokonać szczegółowej oceny, pomiarów struktur i przestrzeni. Tylko w ten sposób można zapewnić funkcjonalność, bezpieczeństwo zabiegu i oczekiwany efekt końcowy.

Etapy diagnostyki

 • Tomografia CBCT

To precyzyjna,  trójwymiarowa wizualizacja pozwalająca na szczególowe odwzorowanie indywidualnych warunków anatomicznych jamy ustnej pacjenta na ekranie komputera.

 • Skanowanie jamy ustnej

Skanowanie to cyfrowe odwzorowanie istniejących przestrzennych warunków w jamie ustnej pacjenta. Zastępuje ono stosowane dotychczas wyciski. Skanowanie jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym i nieinwazyjnym dla pacjenta. 

 • Przygotowanie szablonu

Połączenie zdjęć tomograficznych, skanów optycznych i grafiki komputerowej daje trójwymiarowy model jamy ustnej. Pozwala on na precyzyjne dobranie i zaplanowanie umiejscowienia implantów oraz zaprojektowanie mocowanych do nich uzupełnień protetycznych. Efektem końcowym etapu planowania jest wykonanie komputerowego projektu tzw. szablonu chirurgicznego. 

 • Wykonanie szablonu

Cyfrowy projekt szablonu jest zamieniany techniką druku 3D na szablon rzeczywisty. Cała procedura pozwala zapewnić maksymalną precyzję planowania, osadzenia implantów w kości i komfort codziennego użytkowania.

Umów wizytę

Kiedy zniszczeniu uległa tylko korona zęba, możliwa jest jego odbudowa na naturalnym korzeniu. W zależności od stopnia zniszczenia korony zęba,przed wykonaniem korony protetycznej konieczne może okazać się wykonanie tzw. wkładu koronowo korzeniowego, który wzmocni uszkodzony ząb. Po wykonaniu skanu optycznego i opracowaniu modelu jamy ustnej w komputerze możliwe jest wykonanie cyfrowo techniką CAD/CAM korony, potrzebnej do odbudowy zęba. Cała procedura pozwala zapewnić maksymalną precyzję planowania, wykonania i przewidywalność efektów planu leczenia.

Umów wizytę

Naszym pacjentom oferujemy możliwość wykonania zarówno części chirurgicznej, jak i protetycznej w ramach jednego dnia. Jest to bardzo pomocne w np. konieczności usunięcia zęba przedniego i zastąpienia go koroną natychmiastową na implancie oraz w przypadku posiadania zębów, które wymagają usunięcia, w efekcie czego pacjent staje się bezzębny. Konieczna jest jednak wcześniejsza diagnostyka i przygotowanie ze strony implantologiczno-protetycznej.

Możliwość wykonania całej procedury w ciągu jednego dnia to przede wszystkim korzyść dla pacjentów, którzy nie chcą czy nie mogą sobie pozwolić na brak zębów – szczególnie w odcinku przednim! 

Zastosowanie implantu niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim przynosi szybki efekt w procesie leczenia. To także bezpieczeństwo, za którym stoi precyzja wykonania implantu i zaplanowanego leczenia dzięki cyfrowej diagnostyce.

Umów wizytę