Stomatologia cyfrowa – implantologia i protetyka

Nasza klinika jest partnerem firmy Dentsply Sirona

– jednego z największych i najbardziej doświadczonych  producentów systemów implantologicznych na świecie (https://www.dentsplysirona.com/en/about-dentsply-sirona.html).

Trudno jest sobie wyobrazić leczenie implantologiczne czy protetyczne bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez stomatologię cyfrową.

Czym jest stomatologia cyfrowa?

Na to sformułowanie składa się kilka elementów. Przede wszystkim cyfrowa radiologia, zwłaszcza trójwymiarowa (CBCT), skanery wewnątrz i zewnątrzustne (zastępujące stosowane powszechnie wyciski) a także specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. To wszystko pozwala lekarzowi na precyzyjną,  trójwymiarową wizualizację i szczegółowe odwzorowanie indywidualnych warunków anatomicznych jamy ustnej pacjenta na ekranie komputera. Dlatego są to dziś niezbędne elementy nowoczesnego leczenia stomatologicznego.

 

 

Komputerowe projektowanie umiejscowienia implantu

Na podstawie tego modelu lekarz przygotowuje projekt przyszłego uzupełnienia protetyczno-implantologicznego. Często efektem końcowym etapu planowania jest wykonanie komputerowego projektu tzw. szablonu chirurgicznego. Jest on używany podczas zabiegu implantacji do umieszczenia implantów w kości. Cyfrowy projekt szablonu jest zamieniany techniką druku 3D na szablon rzeczywisty. Cała procedura pozwala zapewnić maksymalną precyzję planowania, wykonania i przewidywalność efektów planu leczenia.

Wydrukowany w technice 3D  szablon chirurgiczny

Obraz tomografii komputerowej

z zaplanowanym uzupełnieniem protetycznym

W klinice Naturaldens® stosujemy wysokospecjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Dzięki niemu  możemy połączyć w jeden cyfrowy obraz, dane diagnostyczne pochodzące z różnych źródeł.  W ten sposób łączymy zdjęcia tomograficzne, skany optyczne i grafikę komputerową. W konsekwencji powstaje trójwymiarowy model, pozwalający na precyzyjne dobranie i zaplanowanie umiejscowienia implantów oraz mocowanych do nich uzupełnień protetycznych (np. koron).

 

Komputerowy model powstały z trzech obrazów:

tomografii, skanu oraz zaplanowanych wirtualnie koron

Jaka jest z tego korzyść dla pacjenta?

Główną korzyścią dla pacjenta jest możliwie najwyższa jakość użytkowa (estetyczna i funkcjonalna) uzupełnień brakującego uzębienia, zaplanowanych i wykonanych w naszej klinice. Wszystko to jest możliwe dzięki połączeniu umiejętności i profesjonalizmowi naszego personelu z  precyzją planowania i wykonywania zabiegów i prac protetycznych (głównie implantologiczno – protetycznych).