Stomatologia cyfrowa – implantologia i protetyka

Nasza klinika jest partnerem firm Dentsply Sirona i Straumann – wiodących producentów systemów implantologicznych na świecie

(https://www.dentsplysirona.com/en/about-dentsply-sirona.html ;   https://www.straumann.com).

Implantologia w stomatologii zajmuje się odtworzeniem nieodwracalnie uszkodzonych (np. przez próchnicę, złamanie lub chorobę przyzębia) lub całkowicie utraconych zębów. Składa się ona z dwóch części: chirurgicznej i protetycznej. Całość prowadzi do odtworzenia brakujących pojedynczych zębów lub całych łuków zębowych. W tym ostatnim przypadku często wystarczy zastosowanie 4 – 6 implantów aby odtworzyć cały łuk zębowy w szczęce lub w żuchwie. Całość chirurgiczna wykonywana jest w naszej klinice w sposób minimalnie inwazyjny, oszczędzający tkanki pacjenta oraz niepotrzebnego dyskomfortu i czasu związanego z regeneracją tkanek.

Naszym pacjentom oferujemy możliwość wykonania zarówno części chirurgicznej jak i protetycznej w ramach jednego dnia. Jest to bardzo pomocne w np. konieczności usunięcia zęba przedniego i zastąpienia go koroną natychmiastową na implancie.

Trudno jest sobie wyobrazić leczenie implantologiczne czy protetyczne bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez stomatologię cyfrową. Dzięki jej zastosowaniu możemy wykonywać zabiegi z niespotykaną wcześniej precyzją.

Czym jest stomatologia cyfrowa?

Na to sformułowanie składa się kilka elementów. Przede wszystkim cyfrowa radiologia, zwłaszcza trójwymiarowa (CBCT), skanery wewnątrz i zewnątrzustne (zastępujące stosowane powszechnie wyciski) a także specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. To wszystko pozwala lekarzowi na precyzyjną,  trójwymiarową wizualizację i szczegółowe odwzorowanie indywidualnych warunków anatomicznych jamy ustnej pacjenta na ekranie komputera. Dlatego są to dziś niezbędne elementy nowoczesnego leczenia stomatologicznego.

 

 

Komputerowe projektowanie umiejscowienia implantu

Na podstawie tego modelu lekarz przygotowuje projekt przyszłego uzupełnienia protetyczno-implantologicznego. Często efektem końcowym etapu planowania jest wykonanie komputerowego projektu tzw. szablonu chirurgicznego. Jest on używany podczas zabiegu implantacji do umieszczenia implantów w kości. Cyfrowy projekt szablonu jest zamieniany techniką druku 3D na szablon rzeczywisty. Cała procedura pozwala zapewnić maksymalną precyzję planowania, wykonania i przewidywalność efektów planu leczenia.

Wydrukowany w technice 3D  szablon chirurgiczny

Obraz tomografii komputerowej

z zaplanowanym uzupełnieniem protetycznym

W klinice Naturaldens® stosujemy wysokospecjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Dzięki niemu  możemy połączyć w jeden cyfrowy obraz, dane diagnostyczne pochodzące z różnych źródeł.  W ten sposób łączymy zdjęcia tomograficzne, skany optyczne i grafikę komputerową. W konsekwencji powstaje trójwymiarowy model, pozwalający na precyzyjne dobranie i zaplanowanie umiejscowienia implantów oraz mocowanych do nich uzupełnień protetycznych (np. koron).

 

Komputerowy model powstały z trzech obrazów:

tomografii, skanu oraz zaplanowanych wirtualnie koron

Jaka jest z tego korzyść dla pacjenta?

Główną korzyścią dla pacjenta jest możliwie najwyższa jakość użytkowa (estetyczna i funkcjonalna) uzupełnień brakującego uzębienia, zaplanowanych i wykonanych w naszej klinice. Wszystko to jest możliwe dzięki połączeniu umiejętności i profesjonalizmowi naszego personelu z  precyzją planowania i wykonywania zabiegów i prac protetycznych (głównie implantologiczno – protetycznych).

Nie zawsze implantacja jest możliwa ze względu na bardzo trudne warunki anatomiczne pacjenta. Często, po upływie dłuższego czasu od usunięcia zębów, dochodzi do zaniku kości w tych miejscach. Można wówczas, w wielu przypadkach, odbudować utraconą kość poprzez tzw. augmentację.

Augmentacja

Pod tym terminem kryje się kilka różnych zabiegów, które łączy jeden mianownik: odbudowa zanikłej kości wyrostka zębodołowego.

Bardzo częstym problemem u pacjentów z brakiem zębów trzonowych w szczęce jest niedobór odpowiedniej ilości kości w miejscu po ich usunięciu (zanik wyrostka zębodołowego). Ze względów anatomicznych (położenie zatoki szczękowej) często w tym miejscu pozostaje jedynie cienka blaszka kostna dna zatoki. Zabiegiem stosowanym w takich przypadkach jest tzw. podniesienie dna zatoki szczękowej, czyli odtworzenie kości w tym miejscu, co pozwala na wstawienie implantów i późniejsze odbudowanie koron protetycznych na nich, zastępując utracone zęby.